Impresum

Název prodejce:
ZWT Zisterer GmbH & Co. KG
Werkzeugtechnik
Eschenwasen 14
D-78549 Spaichingen
Tel. +49 (0) 74 24 - 9 40 40
Fax +49 (0) 74 24 - 9 40 43 0

E-Mail: info@zwt-zisterer.de
Internet: www.zwt-zisterer.de

Osobně ručící společnice: 
Jednatelé s oprávněním k zastupování: Bettina Bernhard, Siegfried Zisterer

Rejstříkový soud: Obvodní soud Stuttgart

Číslo zápisu v OR: HRA 460634 SP (komanditní společnost), HRB 860 Sp. (komplementář)

Daňové identifikační číslo daně z obratu dle § 27 a zákona o dani z obratu: DE 225 430 890

Daňové číslo: 21083/80104

Za obsah odpovídá dle § 6 vyhlášky o mediálních službách: Bettina Bernhard

Vyloučení záruk
Jednotlivé strany této internetové domény byly pečlivě zpracovány k uvedenému datu změn. Slouží jen ke všeobecné informaci a nenahrazují konzultace v konkrétních případech. Společnost ZWT ZISTERER GMBH & CO. KG nemůže převzít žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu této webové stránky. 
Společnost ZWT ZISTERER GMBH & CO. KG vylučuje jakékoliv záruky za škody, které by mohly vzniknout přímo či nepřímo z používání těchto webových stránek nebo načtením dat z těchto webových stránek.
Naše webová stránka může obsahovat odkazy k jiným provozovatelům webových stránek. Společnost ZWT ZISTERER GMBH & CO. KG nemůže převzít žádnou odpovědnost za jejich funkci a případné protiprávní obsahy nebo jiná porušení práv.

Copyright
© ZWT ZISTERER GMBH & CO. KG, Spaichingen, Německo. Všechna práva vyhrazena. Veškeré obsahy jako texty, obrázky, grafiky, soubory se zvukem, videem a animacemi a jejich uspořádání podléhají ochraně na základě autorského práva a dalších zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

Rozmnožování nebo rozšiřování stránky nebo jejích obsahů je přípustné jen s předchozím písemným svolením společnosti ZWT ZISTERER GMBH & CO. KG a jen s uvedením příslušných zdrojů a údajů o datu. Bez uvedeného písemného svolení nesmějí být obsahy této webové stránky kopírovány, zpracovávány, měněny nebo zpřístupněny jiným osobám ke komerčním účelům.
Obsahy stránek této internetové domény pocházejí částečně od jiných osob, které jejich další rozmnožování a rozšiřování nedovolují. Pokud se zde odkazuje na zdroje, tyto stránky neodrážejí ani právní náhled, ani mínění společnosti ZWT ZISTERER GMBH & CO. KG.

Duchovní vlastnictví je chráněno různými právy – například patentovým právem, právem na značku a autorským právem společnosti ZWT ZISTERER GMBH & CO. KG.
Ochrana dat, bezpečnost dat
Ke zpracování dotazů nebo sdělení vás prosíme o uvedení vašich osobních údajů. Manipulace s těmito daty a jejich použití probíhají s veškerou péčí a jen ke zpracování vaší žádosti nebo dotazu. 
Data shromažďujeme výhradně pouze v nutném rozsahu a v souladu s německými zákony na ochranu dat a jejich zabezpečení. Data nepředáváme jiným osobám ani je nepoužíváme k jiným komerčním účelům.

Funkce zasílání elektronické pošty těchto webových stránek probíhá s chráněnými internetovými datovými strukturami. Proto společnost ZWT ZISTERER GMBH & CO. KG nemůže poskytnout žádnou záruku důvěrnosti a úplnosti přenosů dat. Před použitím funkce elektronické pošty si ověřte, jaký druh informací je vhodný k přenosu po internetu.

Automaticky shromážděné informace
při přístupu k našim webovým stránkám shromažďujeme obecné informace jako například prohlížeč, počet návštěv, dobu setrvání na stránkách, vyvolané stránky. Tyto informace využíváme interně ke statistickým účelům.
Správa webových stránek:
Společnost ZWT ZISTERER GMBH & CO. KG provozuje a spravuje webové stránky v Německu podle německého práva.