Bezpečnost díky kultuře výroby:

Certifikace společnosti WZT podle normy DIN EN ISO 9002 bylo poprvé dosaženo v roce 1999 a v roce 2004 jsme přešli na certifikaci podle nové normy DIN EN ISO 9001:2015 a tuto certifikaci pravidelně úspěšně obnovujeme

Kromě věcných podkladů certifikace vynakládáme pravidelné náklady k zajištění a udržení naší kultury výroby:

  • Průběžná školení a další vzdělávání všech pracovníků
  • Komplexní zajišťování kvality
  • Úplná výrobní dokumentace  
  • Reprodukovatelné, stále sledované výrobní procesy
  • Pravidelné interní audity k zajištění kvality
  • Průběžný proces zlepšování


Tip: Chcete-li si zobrazit certifikát, vyberte si ho a klepněte na  jeho obrázek!