Výrobní technologie a řízení kvality:

Pokud někdo vyrábí nástroje pro přesnou výrobu, musí jeho výrobní procesy nutně splňovat maximální požadavky.

Motivovaní a odborně vysoce kvalifikovaní pracovníci, velmi kvalitní strojový park, vysoký stupeň automatizace a především spousta zkušeností: To vše dohromady tvoří páteř kvality ZWT.
Reprodukovatelná kvalita nástrojů je těžištěm naší výrobní koncepce. Řízení kvality proto začíná již při návrhu a konstrukci nástroje a končí až předáním oddělení logistiky.
Z tohoto hlediska je řízení kvality srdcem našeho podniku. A to bije ve velmi zdravém taktu.

  • Systém kvality – QS – integrovaný do výroby
  • Neustále špičkové výsledky auditů
  • Samokontrola dělníků
  • Komplexní pořizování provozních dat a dokumentace
  • Nejmodernější měřicí technika
  • Vnitřní proces zpracování návrhů k optimalizaci a racionalizaci